Archive For The “Nieuws” Category

Realisatie Hefbrugpark vertraagd

De schop gaat helaas niet in het voorjaar de grond in voor de realisatie van het plan voor het Hefbrugpark. De realisatiekosten liggen boven de aanbestedingsgrens waardoor een aanbestedingstraject noodzakelijk is. Dat kost tijd. Bovendien moet (blijkbaar) ook nog een inspraaktraject worden afgerond. De regie op de realisatie ligt bij de gemeente Utrecht, vanuit het…

Financieel Jaarverslag 2019 – Stichting Vrienden van het Ringpark

De Kas commissie heeft het Financieel Jaarverslag 2019 van de Stichting Vrienden van het Ringpark goedgekeurd. Deze is op de website geplaatst onder de pagina van de stichting. In 2019 zijn met name kosten gemaakt voor het uitwerken van het actieplan en het ophalen van input uit de buurt (buurtparticipatie). Vanaf 2020 wordt begonnen met…

2020: Start planvorming

Omdat niet alles tegelijk kan en het oppakken in sommige deelgebieden ook afhankelijk is van toekomstige bouwprojecten, zal in 2020 gestart worden met de volgende punten uit het actieplan: • Markering van de route. Bewegwijzeringspaddestoelen met daarop de belangrijkste plekken en deelgebieden om de route van het Ringpark te markeren • Vergroenen Anna Maria Schurmannstraat…

Heb je ideeën voor het Ringpark?

Tijdens de aftrap van het Ringpark hebben we de bezoekers om ideeën voor het Ringpark gevraagd. Er zijn 7 punten genoemd. Ook een idee? Laat het ons weten. Eventuele realisatie is afhankelijk van de praktische mogelijkheden, regelgeving voor de openbare ruimte en draagvlak in de buurt. We zullen aangedragen ideeën mee nemen als input voor…

Herinrichting Hefbrugpark

Zaterdag 23 november heeft Stephanie verteld over de planning voor de herinrichting van het Hefbrugpark, zij is in 2013 met die plan gekomen. Het Concept inrichtingsvoorstel Hefbrugpark staat nu ook op de site. In oktober heeft een buurtbijeenkomst plaats gevonden waar nog wat op- en aanmerkingen waren op dit voorstel, deze zijn nog niet in…

Actieplan Ringpark Dichterswijk 2020-2022

Tijdens de feestelijke aftrap van het Ringpark Dichterswijk op 23 november is het ‘Actieplan Ringpark Dichterswijk 2020-2022‘ gepresenteerd. Bekijk het plan via de link. Met de de symbolische handtekeningen van de vrienden van het ringpark, wethouder Verschuure en de ontwikkelaars van de Heycop (CBRE) en de Kruisvaartkade (VORM/MRP) wordt een start gemaakt met de verdere…

Zaterdag 23 november: Feestelijke aftrap van het RingPark Dichterswijk

Zaterdag 23 november is er een feestelijke aftrap van het RingPark Dichterswijk gepland in het Hefbrugpark met een aansluitende borrel in de Pomp. Iedereen is uitgenodigd, je bent van harte welkom. Programma: 15:30-16:00 Aftrap van het Ringpark in het Hefbrugpark met wethouder Klaas Verschuure, vrienden van het Ringpark en andere belanghebbenden 16:00-17:00 Rondje RingPark lopen…

Raadsbrief Meerjaren Groenprogramma 2019-2022 jaarsnede 2019

26 juni is een Raadsbrief Meerjaren Groenprogramma 2019-2022 jaarsnede 2019 naar de gemeenteraad gestuurd, daar staat ook een stuk in over het Ringpark: Sinds 2014 ondersteunen we het initiatief Ringpark Dichterswijk, waarbij in relatie tot de ontwikkelingen in het Stationsgebied en de verkeersinfrastructuur (HOV), een verbinding tussen het groen langs de oever van het Merwedekanaal…

Pontje weer beschikbaar na de bouwvak

We hebben van de gemeente begrepen dat na de bouwvak er hekken worden geplaatst rond het toekomstige bouwterrein aan de kruisvaart. Als die er staan, is er geen veiligheidsrisico meer en kan het pontje weer in de vaart. De hekken worden waarschijnlijk in week 40 (eind september/begin oktober) geplaatst zodat het rondje ringpark dan weer…

Nieuwe bestuursleden gezocht

In het bestuur van de Stichting Vrienden van het Ringpark Dichterswijk is plek voor 2 nieuwe leden, waaronder de voorzitter. Dus als je het leuk vind om actief betrokken te worden bij het bestuur en organisatie, meld je dan aan. Wij zijn in ieder geval speciaal op zoek naar iemand met ervaring op het gebied…

Go Top