Da Costa Baan

Tussen het onlangs opgeleverde Heycopplantsoen met het houten Klauterschip en de oude jaren dertig Da Costa School ligt een langgerekte stedenbouwkundig ruimte met oude en nieuwe bebouwing, smalle stoepen, verspringende rooilijnen en weinig groen. Door de enorme open groenstrook tegenover de Kleine Dichter voelt het er niet aangenaam en knus. De route van het Ringpark voert door dit gebied.

De uitdaging is hier om meer groen toe te voegen en de verblijfskwaliteit van deze langgerekte ruimte te verbeteren. We zien kansen om meer eenheid te creëren door gebakken klinkers als basismateriaal in de openbare ruimte te gebruiken. We verhogen daarbij het niveau van de straat, zodat er één langgerekt plateau ontstaat. Dit plateau vormt ook de basis van een nieuw kruispunt / oversteek met de Croeselaan, dat daarmee op eenzelfde niveau komt. We zetten door tot de Casta School en richting Trimbos. Zo ontstaat er van voor naar achteren een baan: de Da Costa Baan.

De Da Costa School willen we voorzien van een ‘groene voet’: groen rondom, waarmee we het Brederoplein – aan de voorkant – ook meenemen. De fraaie Kastanje die daar staat zetten we in de spotlights. Daar waar mogelijk voegen we meer groen toe langs de Da Costa Baan. Een bomenrij ten westen van de Croeselaan. En hangend groen tussen de School en Trimbos.

We willen bewoners, (horeca)ondernemers, gemeente en andere betrokkenen uitnodigen om met de volgende opgave aan de slag te gaan: Maak van de huidige Heycopstraat een fraaie langgerekte pleinruimte, waar auto’s te gast zijn en waar meer groen en verblijfsplekken worden toegevoegd. Maak van De Costa School een groen oase, en realiseer een veilige oversteek bij de Croeselaan, waarbij de park/pleinsfeer van De Costa Baan en het langzaamverkeer als vertrekpunt wordt genomen.

Nieuws?

Voor actueel nieuws, volg ons op Facebook of Twitter.

Terug naar het overzicht.

Route Ringpark Dichterswijk - Veilinghaven
Route Ringpark Dichterswijk