Financieel Jaarverslag 2019 – Stichting Vrienden van het Ringpark

De Kas commissie heeft het Financieel Jaarverslag 2019 van de Stichting Vrienden van het Ringpark goedgekeurd. Deze is op de website geplaatst onder de pagina van de stichting.

In 2019 zijn met name kosten gemaakt voor het uitwerken van het actieplan en het ophalen van input uit de buurt (buurtparticipatie).

Vanaf 2020 wordt begonnen met detail planvorming en realisatie, dus dan zullen de uitgaven van de stichting toe gaan nemen. Vanuit de stichting zal met name de uitwerkingen van tekeningen/plannen en buurtparticipatie gefinancierd worden.

2020: Start planvorming

Omdat niet alles tegelijk kan en het oppakken in sommige deelgebieden ook afhankelijk is van toekomstige bouwprojecten, zal in 2020 gestart worden met de volgende punten uit het actieplan:
• Markering van de route. Bewegwijzeringspaddestoelen met daarop de belangrijkste plekken en deelgebieden om de route van het Ringpark te markeren
• Vergroenen Anna Maria Schurmannstraat
• Vergroenen kades Veilinghaven

Dit gaat in 4 stappen:

  • Praatplaat maken van het deelgebied
  • Input ophalen bij de buurtbewoners/belanghebbenden
  • Afstemming met gemeente over uitvoerbaarheid/uitvoering
  • Uitwerking in detailplan
  • Realisatie