Hefbrugpark

Deze schakel van het Ringpark is in essentie een uitbreiding van het bestaande ‘Veldje’ met de voetbaldoeltjes en de speeltoestellen. Het huidige parkje is een verscholen groene ruimte tussen de Croeselaan en de Kruisvaart. De benzinepomp op de kop zorgt er nog eens extra voor dat het veldje verstopt is. Wat we willen is voortborduren op de eigen sfeer van het veldje. We willen het veldje uit zijn isolement halen en uitbreiden naar de overkant van de Kruisvaart en de Croeselaan. Op deze manier komt de Hefbrug centraal in de ruimte liggen, en noemen we dit deelgebied dan ook het ‘Hefbrugpark’.

Uniek en onderscheidend is de historie en de ligging aan de Kruisvaart. Het contact met het water, de natuurvriendelijke oevers, de rietkragen, de dijkjes, de loopbruggetjes, de oude spoorlijn en de ontspannen sfeer zijn het vertrekpunt van de herinrichting. Door een verbinding naar de overkant van de Kruisvaart te maken, en door daar de voormalige PTT-tuin op te knappen en een pad te maken, willen we de ontwikkeling van het Hefbrugpark in gang zetten. Een paviljoen op de kop zorgt voor een trekker. Momenteel zijn er bewoners actief om een herinrichting van het veldje mogelijk te maken. De meerwaarde van het Ringpark is dat het kaders en handvatten kan bieden voor de definitieve inrichting en keuze van beplanting en materialen. We willen bewoners, gemeente en andere betrokkenen uitnodigen om met de volgende opgave aan de slag te gaan:
Maak van het huidige ‘Veldje’, de oevers, de Hefbrug en de PTT-tuin één samenhangend  Hefbrugpark, waarin de historie doorklinkt en kinderen en volwassenen vrij kunnen spelen, zitten, ontspannen en genieten van de natuur.

Ontwerp Hefbrugpark