De stichting

Hoe is de stichting Vrienden van het Ringpark Dichterswijk tot stand gekomen? Michiel Huls, Berdie Olthof en Marc Nolden hebben vanuit hun ervaring als landschapsarchitect en hun betrokkenheid als bewoners van de Dichterswijk het plan voor Ringpark Dichterswijk ontworpen in 2014. In 2015 heeft dit initiatief het “Aandeel in Elkaar Fonds” van de Rabobank gewonnen en zo een startkapitaal van 30.000 euro meegekregen.

Om het initiatief meer kracht bij te zetten, is in 2016 de Stichting Vrienden van het Ringpark Dichterswijk opgericht. De stichting heet als doel:

“het initiatief van het Ringpark Dichterswijk tot ontwikkeling en uitvoering te brengen, en vervolgens de instandhouding van het Ringpark Dichterswijk te ondersteunen en activiteiten te ontwikkelen om het Ringpark tot bloei te laten komen”.