Donatie

De stichting is door de Belastingdienst aangemerkt als een Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Door deze ANBI-status zijn bepaalde giften aftrekbaar en hoeven wij geen schenk- of erfbelasting te betalen over ontvangen schenkingen en nalatenschappen. De belastingdienst kan u informeren over de aftrekbaarheid van uw gift.

Als u een donatie wilt doen, dan kan dat via deze link.

Donatie Vrienden van het Ringpark

Je mag zelf het bedrag kiezen. Je kunt met elke bank in Nederland betalen. Dank je wel!