Opening Plukpad langs Kruisvaart op zaterdag 29 juni 10:00

Zoals jullie weten was het Plukpad de afgelopen maanden niet bereikbaar. Om overlast op het Plukpad en het achterliggende bouwterrein te voorkomen zijn maatregelen getroffen. Hierdoor kan het Plukpad onder voorwaarden weer open.

Opening Plukpad 29 juni
De opening van het Plukpad is op zaterdag 29 juni om 10:00 uur bij de Hefbrug.
Stichting RingPark nodigt u, als omwonenden en wijkbewoners en gebruikers, uit voor een kop koffie en taart om te vieren dat het Plukpad na ruim een half jaar weer open kan en het hele rondje RingPark weer kan worden gewandeld.

Maatregelen in het gebied
In het gebied was regelmatig sprake van vernielingen, zowel aan het trekpontje als aan de bouwhekken op het terrein. Ook was er sprake van overlast op het terrein zoals mensen die zich op het terrein achter de bouwhekken begaven. Recent zochten mensen deze plek ook op als slaapplek.

De projectontwikkelaar MRP Kruisvaartkade, het wijkbureau Zuidwest, enkele betrokken omwonenden en Stichting RingPark hebben maatregelen getroffen.
De bouwhekken die de afscheiding vormen van het naastgelegen bouwterrein zijn gerepareerd en verstevigd. Het gebied is gemaaid zodat er beter (toe)zicht is op wie zich in het gebied ophoudt. Bij de hefbrug is het pad verlegd wat bijdraagt aan de sociale controle.

Openingstijden van het Plukpad
Het trekpontje is gerepareerd en met de beveiliging zijn nieuwe afspraken gemaakt.
Het Plukpad is in de zomerperiode toegankelijk zijn van 7.00 uur tot 21.30 uur. Vanaf oktober zijn er aangepaste openingstijden voor de winterperiode.
Een beveiligingsdienst opent en sluit het trekpontje en de Hefbrug zoals voorheen.

Het Plukpad onderhouden we samen
Om het Plukpad open te houden, zijn we samen verantwoordelijk. Dit betekent dat het Plukpad wordt gebruikt met respect voor elkaar, de omwonenden en de flora en fauna. Dit betekent ook dat het bouwterrein verboden gebied is en de Hefbrug geen klimtoestel. Spreek elkaar daarop aan.

Daarnaast organiseert Stichting RingPark een aantal keer per jaar snoei- en hersteldagen. Hiermee willen we de betrokkenheid met het Plukpad vergroten en bijdragen aan een goed functionerend wandelgebied. Als u ons een handje wil helpen, kan u zich aanmelden via info@ringparkdichterswijk.nl 

Bijdrage RingPark aan vergroening Heycopstraat

De aannemer van de Heycop gaat de Heycopstraat binnenkort weer vrijgeven en herstellen. De gemeente Utrecht heeft met de school en direct omwonenden afspraken gemaakt over het veiliger maken van de oversteek en de herinrichting die dat als gevolg heeft. Het RingPark heeft mee gedacht over de borders die daar bij ontstaan en heeft een Beplantingsplan gemaakt. Het plan ligt nu ter beoordeling bij de gemeente (BiNG).

Nieuwe Secretaris Stichting Vrienden van het RingPark

Gisteren is Dorien de Wit benoemd als de nieuwe secretaris van de Stichting Vrienden van het RingPark en vervangt daarmee Albert als secretaris en lid van het bestuur. Dorien is uiteraard ook bewoner van de Dichterswijk en heeft ook eerder al deelgenomen aan RingPark buurtparticipaties, ervaring en betrokkenheid genoeg dus.

Albert, hartelijk dank voor je jarenlange inzet voor het RingPark.

Dorien, welkom!