Feestelijke bijeenkomst Veilinghavenkade

De eerste werkzaamheden op de Veilinghavenkade zijn bijna klaar. Dit willen we graag vieren met de buurt. Op donderdag 30 maart planten we samen met de bewoners en wethouder Eerenberg de laatste planten aan de Veilinghavenkade.

Komt u langs om de laatste planten op  de Veilinghavenkade aan te planten? Of komt u gewoon langs voor de gezelligheid? U bent van harte welkom. De koffie en iets lekkers staan klaar.

Datum: Donderdag 30 maart

Locatie: Veilinghavenkade

Tijdstip: 10.45 tot 11.30 uur

Zie ook de Nieuwsbrief van de gemeente.

Nieuw schetsontwerp PontPark

Op 25 januari 2023 is voor een aantal buurtbewoners een presentatie gegeven wat er is gebeurd sinds de bewonersavond van 6 december 2023. In de presentatie staan de eerste schetsen, de feedback en wat er daar mee is gedaan in de aangepaste schetsen. De aanwezigen hebben nog wat aanvullende feedback gegeven die wordt meegenomen in de technische uitwerking van het ontwerp. Dit gaat dan door naar het waterschap en de gemeente om te komen tot een uitvoerbaar definitief ontwerp.

Start werkzaamheden Veilinghavenkade en MarkeRing

In de week van 13 februari gaan de werkzaamheden van start voor het vergroenen van de Veilinghavenkade en het aanbrengen van de MarkeRing op verschillende plekken van het RingPark.

We vergroenen de Veilinghavenkade, dit is het definitieve ontwerp van de Veilinghavenkade wat wordt gerealiseerd. Dit betekent dat er grote vakken komen met planten en struiken. Om deze vakken wordt een rand geplaatst, vergelijkbaar met een brede stoeprand. De aannemer zal namens de gemeente Utrecht zowel langs het deel dat onderdeel is van het RingPark als het deel langs de woonboten vergroening realiseren. Langs de route van het RingPark worden deze plantvakken groter dan langs de kant van de woonboten. Dit is omdat de bewoners van de woonboten de kade ook gebruiken voor onder andere
het parkeren van fietsen en voor de schuurtjes. Het deel langs de kant van de woonboten is geen onderdeel van het RingPark, maar er is wel tussen gemeente, RingPark en woonbootbewoners afstemming geweest voor een gezamenlijk ontwerp en gelijktijdige realisatie.

Naast het vergroenen van de Veilinghavenkade wordt het rondje RingPark gemarkeerd met objecten. Dit zijn per locatie drie zitelementen bij elkaar, een soort poefjes. In totaal zijn er zeven locaties, dit is het definitieve ontwerp van de MarkeRing (inclusief de plaatsbepaling) wat wordt gerealiseerd.

Informatie over de werkzaamheden staat in het wijkbericht.