Bijdrage RingPark aan vergroening Heycopstraat

De aannemer van de Heycop gaat de Heycopstraat binnenkort weer vrijgeven en herstellen. De gemeente Utrecht heeft met de school en direct omwonenden afspraken gemaakt over het veiliger maken van de oversteek en de herinrichting die dat als gevolg heeft. Het RingPark heeft mee gedacht over de borders die daar bij ontstaan en heeft een Beplantingsplan gemaakt. Het plan ligt nu ter beoordeling bij de gemeente (BiNG).

Nieuwe Secretaris Stichting Vrienden van het RingPark

Gisteren is Dorien de Wit benoemd als de nieuwe secretaris van de Stichting Vrienden van het RingPark en vervangt daarmee Albert als secretaris en lid van het bestuur. Dorien is uiteraard ook bewoner van de Dichterswijk en heeft ook eerder al deelgenomen aan RingPark buurtparticipaties, ervaring en betrokkenheid genoeg dus.

Albert, hartelijk dank voor je jarenlange inzet voor het RingPark.

Dorien, welkom!