Heycopstraat

Momenteel een tamelijk stenige en weinig samenhangende straat, mede door de verspringende rooilijnen en de verschillende wegprofielen. Met de geplande nieuwbouw van de Heycop ontstaat een kans om de straat op structuurniveau te verbeteren/verzwaren en te vergroenen. Het zou een bomenlaan kunnen worden, waarmee meer groen onstaat, meer schaduw in de zomer en meer biodiversiteit. Het toevoegen van spelen in de straat geeft meer levendigheid en ruimte voor ontmoeting. De verbinding met de Heycopstraat wordt versterkt als groene speelstraat.

Nadat het project de Heycop gereed is, zal de Heycopstraat weer worden vrijgegeven. Het speelveld is dan verhuisd naar de groene laan van de Heycop. Het RingPark gaat dan aan de slag om ook Heycopstraat en het schoolplein te vergroenen.