Kruisvaartkade

Tussen de Kruisvaart en het spoor ligt een groot braakliggend terrein, dat eigendom is van NS/Prorail. Toegang tot het terrein is beperkt. Vroeger was dit de plaats waar de overslag en transport van goederen naar de Veilinghaven plaatsvond. Ook zijn hier archeologische resten van een dakpannenfabriek gevonden. Het was een industriële bedrijvige plek, en er liep een spoor op de hoge zandrug in het gebied en eentje vlak langs de Kruisvaart. Nu nog zie je veel relief en hoogteverschillen. De natuur heeft er al jaren vrij spel.

Nu het stedenbouwkundig plan voor de Kruisvaartkade gereed is, en de route van het Ringpark langs de oever van de Kruisvaart is gepland, is het van belang om de daadwerkelijke ambitites en de beoogde kwaliteiten van de parkoever te borgen. Dat betekent, net als de afgelopen jaren, een actieve rol in de voorbereiding van de bouwplannen, het monitoren en adviseren tijdens de planuitwerkingen én de bouw.

Het pad langs de Kruisvaartkade is onderdeel van het Ringpark en zal in afstemming tussen De Kruisvaartkade ontwikkelaars, de gemeente Utrecht, het RingPark en uiteraard de buurtbewoners worden ontwikkeld.

Op het terrein zelf wordt woningbouw gerealiseerd. Meer informatie hier over op de site van de Kruisvaartkade.