Merwedekanaalkade

De brede groene strook langs het Merwedekanaal was het sluitstuk van de bouwontwikkelingen in dit deel van de Dichterswijk. Het is een echte wandelpromenade. Je ervaart er de lucht, de wind en het brede water. Je hebt zicht op de overkant, Villa Jongerius en in de verte de Munt. Er is ingezet op een chique hoogwaardige inrichting met grind, bloembedden, plantenborders en degelijk meubilair. De sfeer vormt een contrast met de informele sfeer van de Kruisvaart. Als deelgebied van het Ringpark stellen we hier geen grote ingrepen of veranderingen voor. Vertrekpunt is de formele sfeer van het Merwedekanaal. Wat we willen is om subtiele wijze de ‘laag’ van Ringpark aan het gebied toe te voegen. We stellen voor om op enkele plekken dichtregels toe te voegen, gedrukt op een kademuur of op poten tussen het wuivende riet, en met meer informele verblijfsplekken aan het water. Een betere benutting van het grastalud als ligweide zou ook wenselijk zijn.

We willen bewoners, gemeente en andere betrokkenen uitnodigen om met de volgende opgave aan de slag te gaan: Maak van de huidige groenstrook langs het Merwedekanaal een levendig ‘kanaaloeverpark’ met behoud van de formele sfeer, maar met ruimte voor poëzie en verblijfsplekken aan het water.