Ringpark Dichterswijk

Het Ringpark Dichterswijk verbindt verschillende groengebieden in de Dichterswijk met elkaar. Het park vormt een kapstok voor initiatieven van bewoners en ondernemers. Zo kunnen we met elkaar werken aan en genieten van een prachtig groene Dichterswijk.

De Dichterswijk krijgt het de laatste jaren behoorlijk voor de kiezen. De grote verbouwingen rondom het Centraal Station, de realisering van het busstation en de komst van de busbaan zorgen voor veel overlast. In de Croeselaan zijn bomen gekapt en langs het spoor is een ware kaalslag geweest. De vele bouwactiviteiten geven samen met het weinige groen en de verkeersdruk een gevoel van opgeslotenheid.

Drie buurtbewoners hebben daarom de handen ineen geslagen en hun ervaring als landschapsarchitecten ingezet om een plan te schetsen dat onze wijk beter en sterker maakt. Dit plan is met steun van de gemeente Utrecht verder uitgewerkt, met als resultaat: een aantrekkelijke route door de wijk die het water van de Kruisvaart (langs het spoor) verbindt met het water van het Merwedekanaal. Omdat de route ook andere plekken, pleinen en veldjes met elkaar verbindt ontstaat een soort ringpark. Wij zijn er van overtuigd dat het Ringpark een geweldige opsteker is voor de wijk: voor bewoners, ondernemers en mensen die in de wijk werken, maar ook voor de stad als geheel.