Anna Maria van Schurmanstraat

Momenteel een weinig groene stadsstraat tussen Brederoplein en Da Costakade – en de beoogde ‘Trimbostuin’. Aan beide zijden van de straat wordt geparkeerd en de trottoirs zijn smal. De ambitie is om te zoeken naar alternatief straatprofiel, door het parkeren aan te passen, meer ruimte te creëren voor groen en schaduw, en op termijn het afkoppelen van regenwater en reduceren van hittestress.

De Da Costa School willen we voorzien van een ‘groene voet’: groen rondom, waarmee we het Brederoplein – aan de voorkant – ook meenemen. De fraaie Kastanje die daar staat zetten we in de spotlights. Daar waar mogelijk voegen we meer groen toe. Een bomenrij ten westen van de Croeselaan. En hangend groen tussen de School en Trimbos.

Voor afstemming met de gemeente over de mogelijkheden zijn eerste schetsen gemaakt.