Gegevens

Algemeen

Bestuurders

  • Aletta de Graaf – voorzitter
  • Albert Meijer – secretaris
  • Geert van Dijk – penningmeester
  • Gerard Hoskens – bestuurslid

ANBI

  • De stichting is door de Belastingdienst aangemerkt als een Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
  • Er is geen beloningsbeleid. De bestuurders van de stichting krijgen geen vergoeding.
  • Standaardformulier publicatieplicht ANBI Algemeen