Reactie op omgevingsvisie MKZ

De vrienden van het Ringpark willen graag meer groen in de dichterswijk zodat een groene ring ontstaat. Vanuit die gedachte hebben we ook een reactie geschreven om de omgevingsvisie van de Merwerdekanaalzone en dan specifiek over het Heycopplantsoen. http://ringparkdichterswijk.nl/wp-content/uploads/2020/03/Reactie-Omgevingsvisie-MKZ.pdf

Nieuwsbrief maart 2020

De afgelopen maanden is er voldoende gebeurd rond het Ringpark, we zijn zelfs in de raad besproken. Ook voor het Ringpark speelt het Corona-virus mee. Tijd voor een nieuwsbrief dus. Nieuwsbrief Ringpark maart 2020 Wil je ook de nieuwsbrief ontvangen en/of betrokken worden bij de uitwerking van deelgebieden? Meldt je …

Subsidieaanvraag Ringpark

De gemeente heeft een groot subsidie bedrag gereserveerd voor het Ringpark. De gemeente is verantwoordelijk voor de realisatie en zal het gros van de subsidie daar voor gebruiken. Een deel van de subsidie heeft betrekking op de planvorming en buurtparticipatie. Hiervoor is de stichting vrienden van het Ringpark verantwoordelijk. Dit …

2020: Start planvorming

Omdat niet alles tegelijk kan en het oppakken in sommige deelgebieden ook afhankelijk is van toekomstige bouwprojecten, zal in 2020 gestart worden met de volgende punten uit het actieplan: • Markering van de route. Bewegwijzeringspaddestoelen met daarop de belangrijkste plekken en deelgebieden om de route van het Ringpark te markeren …

Herinrichting Hefbrugpark

Zaterdag 23 november heeft Stephanie verteld over de planning voor de herinrichting van het Hefbrugpark, zij is in 2013 met die plan gekomen. Het Concept inrichtingsvoorstel Hefbrugpark staat nu ook op de site. In oktober heeft een buurtbijeenkomst plaats gevonden waar nog wat op- en aanmerkingen waren op dit voorstel, …