Kruisingen Croeselaan

De kruisingen van het Ringpark met de Croeselaan zijn geen onderdeel van het actieplan tot 2022 en staan voor verder in de toekomst in de planning. Omdat de gemeente het stuk van de Croeselaan tussen de pomp en de van Zijstweg onderhanden neemt, is het Ringpark gevraagd mee te denken.

Er is een schets gemaakt voor een mogelijke herinrichting van de kruising Croeselaan bij de Pomp. Hierbij is een aanname/verwachting gedaan over toekomstige nieuwbouw van de Pomp. Dit valt buiten scope van de realisatie van het Ringpark.