Pontpark (Trimbostuin)

In de bocht van de Kruisvaart, aan de Da Costakade, ligt het terrein van het Nederlands kennisinstituut voor geestelijke gezondheids- en verslavingszorg Trimbos. Het is een groen en bebost terrein dat is afgesloten met hekken. Vroeger was hier een landhuis en later een openbare zwemplaats. Links en rechts van het gebouw liggen twee gemeentelijke terrein; links is ingericht als grasveld (met entree woonboot) en rechts is een speeltuin. Het Trimbos-gebouw stamt uit de jaren 50, en is in zijn soort fraai en representatief. Aan de voorkant van het terrein, binnen de hekken, ligt een parkeerterrein. ‘s Avonds verlicht een grote natrium-lamp het terrein.

Het parkje naast het Trimbos is deelgebied van het RingPark en sluit via het pontje aan op de Kruisvaartkade. Dit Pontparkje leent zich voor de ontwikkeling van een meer open en parkachtige inrichting, een soort campus of tuin, waarin werknemers en omwonenden elkaar kunnen ontmoeten.

Het de bewoners, gemeente en andere betrokkenen zijn we met de met de volgende opgave aan de slag te gaan: Maak van het huidige terrein een semi-openbare tuin met een open parksfeer met zo min mogelijk hekken. Zorg dat werknemers en omwonenden elkaar kunnen ontmoeten en zet in op meer verblijfsplekken rond het gebouw en aan het water, in aansluiting op het pontje en een toekomstige brug naar de Kruisvaartkade.

Uit deze afstemming is een ontwerp en detailuitwerking voortgekomen. Deze wordt aan de gemeente (BInG) aangeboden ter beoordeling om te toetsen op o.a. realiseerbaarheid en beheerbaarheid.