De stichting

Hoe is de stichting Vrienden van het Ringpark Dichterswijk tot stand gekomen? Michiel, Berdie en Marc hebben vanuit hun ervaring als landschapsarchitect en hun betrokkenheid als bewoners van de Dichterswijk het plan voor Ringpark Dichterswijk ontworpen in 2014. In 2015 heeft dit initiatief het “Aandeel in Elkaar Fonds” van de Rabobank gewonnen en zo een startkapitaal van 30.000 euro meegekregen.

Om het initiatief meer kracht bij te zetten, is in 2016 de Stichting Vrienden van het Ringpark Dichterswijk opgericht. Michiel, Albert, Geert, Gerard en Jonathan zetten zich als bestuur, buurtbewoners én vrijwilligers in om het doel van de stichting na te streven:

“het initiatief van het Ringpark Dichterswijk tot ontwikkeling en uitvoering te brengen, en vervolgens de instandhouding van het Ringpark Dichterswijk te ondersteunen en activiteiten te ontwikkelen om het Ringpark tot bloei te laten komen”.

Oprichters

  • Michiel Huls
  • Berdie Olthof
  • Marc Nolden

Bestuurders

  • Marloes van Es – voorzitter
  • Albert Meijer – secretaris
  • Geert van Dijk – penningmeester
  • Gerard Hoskens – bestuurslid

Er is geen beloningsbeleid. De bestuurders van de stichting krijgen geen vergoeding.

Culturele ANBI

De stichting is door de Belastingdienst aangemerkt als een Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Door deze ANBI-status zijn bepaalde giften aftrekbaar en hoeven wij geen schenk- of erfbelasting te betalen over ontvangen schenkingen en nalatenschappen. De belastingdienst kan u informeren over de aftrekbaarheid van uw gift.

Gegevens

Downloads

Financieel Jaarverslag 2019 – Stichting Vrienden van het Ringpark

Financieel Jaarverslag 2018 – Stichting Vrienden van het Ringpark

Financieel Jaarverslag 2017 – Stichting Vrienden van het Ringpark

Financieel Jaarverslag 2016 – Stichting Vrienden van het Ringpark

Statuten Oprichting Stichting Vrienden van het Ringpark