Kruisvaartkade

Tussen de Kruisvaart en het spoor ligt een groot braakliggend terrein, dat eigendom is van NS/Prorail. Toegang tot het terrein is beperkt. Vroeger was dit de plaats waar de overslag en
transport van goederen naar de Veilinghaven plaatsvond. Het was een industriële bedrijvige plek, en er liep een spoor op de hoge zandrug in het gebied en eentje vlak langs de Kruisvaart. Nu nog zie je veel relief en hoogteverschillen. De natuur heeft er al jaren vrij spel. Al jaren wordt er gespeculeerd over woningbouw op het Kruisvaartterrein. De meeste mensen kennen het plan wel uit 2003 met de forse hoogbouw aan de spoorzijde en de laagbouw aan het water. Door de crisis is daar verder weinig van terecht gekomen, maar eind 2014 werd duidelijk dat ASR en de NS van plan zijn om in de nabije toekomst 200 grondgebonden woningen te bouwen.

Het Ringpark wil anticiperen op deze dynamiek. Als we de oversteek kunnen maken, kunnen we de Ring van het Ringpark maken: cruciaal! We willen ter plaatse van Trimbos met een trekpontje naar de overkant en langs de rand van toekomstige bouwterrein een tijdelijk pad aanleggen van houtsnippers, geflankeerd door fruitbomen en besdragende struiken – als natuurlijke afscheiding. Langs het pad, waar je het water en de ruige natuur kunt ervaren, willen we van aanwezige materialen en spullen leuke (tijdelijke) verblijfsplekken maken. We sorteren voor op de inrichting van de beoogde openbare ruimte, door het Plukpad als een soort kraamkamer van het Kruisvaartterrein te laten fungeren: de bomen en struiken die hier groeien komen tot wasdom en kunnen te zijner tijd worden herplant in het nieuwe gebied.

We willen bewoners, gemeente, NS/ASR en andere betrokkenen uitnodigen om met de volgende opgave aan de slag te gaan: Sluit een gebruiksovereenkomst met de eigenaren van het terrein, maak de oversteek over de Kruisvaart mogelijk, en leg een eenvoudig pad van houtsnippers aan langs het water met daarlangs fruitbomen en andere besdragende struiken, en maak van de aanwezige materialen bijzondere verblijfsplekken.