Veilinghaven

De Veilinghaven is het hart van Dichterswijk-west, met mooie oude schepen, kades, omringd door appartementengebouwen en horeca. Toch constateren we dat de gehoopte dynamiek en reuring wat achter is gebleven. Het is er prachtig, maar er is weinig levendigheid. Er zijn grote hoogteverschillen en er is een verschil tussen de wereld op het niveau van de straat (bovenwereld) en de wereld op de werf (benedenwereld). Daar willen we verandering in brengen. De inbreng van het Ringpark in dit deelgebied is het optimaliseren van bestaande looproutes. Dit willen wij doen door het gebruik van de werven meer te stimuleren. Dit doen we door bredere trappen in de hoeken voor te stellen, en door een aanlegsteiger voor kleine boten en kano’s te maken.

We activeren de haven dus vanuit twee kanten: vanaf het water en vanaf het land. Om de verblijfskwaliteit van de haven, inclusief werven en kades te vergroten, stellen we tevens voor om het prominente naambord van de Bo-rent te vervangen door mooie dichtregels, en de hoge kademuren te voorzien van beplanting in de vorm van mossen, varens en andere planten. Zo ontstaat een Ringparkwaardige haven.

We willen bewoners, ondernemers, gemeente en andere betrokkenen uitnodigen om met de volgende opgave aan de slag te gaan: maak van de huidige luwe haven een levendige stadshaven met een robuuste sfeer, die goed bereikbaar (en doorloopbaar) is vanuit de wijk en het water, met meer groen en meer mogelijkheden om te verblijven.

Nieuws?

Voor actueel nieuws, volg ons op Facebook of Twitter.

Terug naar het overzicht.

Route Ringpark Dichterswijk - Veilinghaven
Route Ringpark Dichterswijk