Veilinghavenkade

De Veilinghaven is het hart van Dichterswijk-west, met mooie oude schepen, kades, omringd door appartementengebouwen en horeca. Toch constateren we dat de gehoopte dynamiek en reuring wat achter is gebleven. Het is er prachtig, maar er is weinig levendigheid. Er zijn grote hoogteverschillen en er is een verschil tussen de wereld op het niveau van de straat (bovenwereld) en de wereld op de werf (benedenwereld). Daar willen we verandering in brengen.

Een wens van vele omwonenden: de vergroening en verlevendiging van de havenkades. Momenteel niet uitnodigend, stenig, weinig verblijfskwaliteit en sociaal onveilig. De muren zorgen voor een sterke scheiding tussen de boven en benedenwereld. Een betere zichtrelatie tussen kade en straat is gewenst, een aanpassing aan de trappen voor een betere routing over de kade, en een verbetering van de beleving (en het gebruik) van het water.

Alleen de zuidoost zijde van de Veilinghavenkade is onderdeel van het RingPark. De woonbootbewoners hebben ook de wens om de noordoost zijde te vergroenen. Er wordt gekeken hoe samen op te optrekken.

Om de discussie met de gemeente te voeren over de ‘speelruimte’ voor de vergroening van de Veilinghavenkade zijn een aantal principe schetsen Veilinghavenkade gemaakt. Zodra afstemming over de gemeentelijke kaders heeft plaats gevonden, zal buurtparticipatie worden georganiseerd zodat er van uit de schetsen ook, door de buurt gedragen, ontwerpen voorkomen (die ook voor de gemeente realiseerbaar zijn).