Raadsbrief Meerjaren Groenprogramma 2019-2022 jaarsnede 2019

26 juni is een Raadsbrief Meerjaren Groenprogramma 2019-2022 jaarsnede 2019 naar de gemeenteraad gestuurd, daar staat ook een stuk in over het Ringpark:

Sinds 2014 ondersteunen we het initiatief Ringpark Dichterswijk, waarbij in
relatie tot de ontwikkelingen in het Stationsgebied en de verkeersinfrastructuur (HOV), een verbinding tussen het groen langs de oever van het Merwedekanaal via de Dichterswijk naar het Kruisvaartkwartier wordt gerealiseerd. Om komende jaren vanuit de subsidieregeling ‘Ruimte voor Initiatief’ aan de uitvoering van het Ringpark te kunnen bijdragen, werken we in 2019 met de initiatiefnemers en de stichting Ringpark Dichterswijk aan een actieplan; een concreet plan met voorgenomen maatregelen, plannen en kosten voor de komende drie jaar. Deze input gebruiken initiatiefnemers voor tafelgesprekken met buurtbewoners per deelproject, maar ook om extra initiatiefnemers te werven. De subsidie wordt toegekend op basis van de kwaliteit van het plan (voegt het wat toe aan de openbare ruimte in Utrecht) en draagvlak in de wijk. Indien de budgetten kunnen worden toegekend verwachten we dat het onderdeel ‘Hefbrugparkje’ in 2019 kan worden
gerealiseerd.

Zie de link voor de brief en het plan https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Utrecht/beaa1601-9dc7-4138-be3a-96792a0d8af0

Nieuwe bestuursleden gezocht

In het bestuur van de Stichting Vrienden van het Ringpark Dichterswijk is plek voor 2 nieuwe leden, waaronder de voorzitter. Dus als je het leuk vind om actief betrokken te worden bij het bestuur en organisatie, meld je dan aan. Wij zijn in ieder geval speciaal op zoek naar iemand met ervaring op het gebied van media/communicatie. Je kan je aanmelden door een bericht achter te laten of een mail naar info@ringparkdichterswijk.nl te sturen.

Resultaat wijkraadpleging

Hartelijk dank voor je deelname aan de wijkraadpleging over het Ringpark Dichterswijk. Samen met jou hebben 274 mensen deelgenomen aan de online enquête. Bij het daarop volgende tafelgesprek op 6 maart waren 44 mensen aanwezig. De belangrijkste bevindingen van de raadpleging hebben we op een rij gezet. Er is een samenvatting gemaakt per thema, deze kun je downloaden.

Algemene beeld:

  • Het RingPark -concept om de wijk groen, veilig en leefbaar te maken, vindt brede ondersteuning met ruim 90% positieve reacties.
  • De meeste deelprojecten scoorden ook zeer goed. Het enige voorstel dat niet algemeen werd omarmd was de Markt op het Heycopplein.

We zijn blij met de grote steun voor het park en ook met de specifieke suggesties. We  nemen die me in de aanvraag naar de gemeente. Het versmarkt-voorstel op het Heycopplein laten we vallen  Zo gauw we groen licht hebben gekregen zullen we jullie informeren. Daarna zullen we verder gaan met de concrete invulling van de verschillende projecten, samen met de direct omwonenden  

Nogmaals dank voor jullie meedenken en tot ziens in de wijk!

Meldt je aan voor de nieuwsbrief en we houden je op de hoogte!

Stichting Vrienden van het Ringpark Dichterswijk

Uitnodiging wijktafelgesprek 6 maart RingPark Dichterswijk!

Beste medebewoners,

Hartelijk dank voor al jullie input en stemmen. Er hebben 273 mensen deelgenomen en er zijn meer dan 900 stemmen geplaatst, dat is een record op Argu voor een bewonersinitiatief!

Bij deze willen we jullie uitnodigen voor het wijktafelgesprek op 6 maart, je mag binnen komen lopen van 20:00 tot 22:00 in de Kleine Dichter op Heycopplein. Op deze avond willen we in groepjes de volgende stappen met jullie doorspreken, een tafel voor ieder deelgebied. Er is hier ruimte om mee te denken, kritiek te uiten en ideeën te delen. Ook kunnen jullie vragen stellen en meer zien van wat we ontworpen hebben. Er zullen die avond ook de initiatiefnemers, wijkraadsleden en medewerkers van de gemeente aanwezig zijn. Na het wijktafelgesprek zullen we jullie laten weten wat de volgende stappen zijn. Met jullie steun en aanwezigheid kunnen we de gemeente laten zien dat er draagvlak is voor deze plannen.

Hopelijk tot 6 maart!

Met vriendelijke groet,

Stichting Vrienden van het Ringpark Dichterswijk

Denk mee over het Ringpark!

Wij hebben jouw steun nodig! De gemeente wil zien dat er draagvlak is voor dit bewonersinitiatief voordat het verder kan worden gerealiseerd. Tijdens een wijktafelgesprek op 6 maart 2019 om 20.00 uur in de Kleine Dichter (adres: Heycopplein 1) bespreken de we resultaten van de digitale enquête en praten we in groepen verder daarover.

https://argu.co/utrecht/ringpark