Financieel Jaarverslag 2019 – Stichting Vrienden van het Ringpark

De Kas commissie heeft het Financieel Jaarverslag 2019 van de Stichting Vrienden van het Ringpark goedgekeurd. Deze is op de website geplaatst onder de pagina van de stichting.

In 2019 zijn met name kosten gemaakt voor het uitwerken van het actieplan en het ophalen van input uit de buurt (buurtparticipatie).

Vanaf 2020 wordt begonnen met detail planvorming en realisatie, dus dan zullen de uitgaven van de stichting toe gaan nemen. Vanuit de stichting zal met name de uitwerkingen van tekeningen/plannen en buurtparticipatie gefinancierd worden.

2020: Start planvorming

Omdat niet alles tegelijk kan en het oppakken in sommige deelgebieden ook afhankelijk is van toekomstige bouwprojecten, zal in 2020 gestart worden met de volgende punten uit het actieplan:
• Markering van de route. Bewegwijzeringspaddestoelen met daarop de belangrijkste plekken en deelgebieden om de route van het Ringpark te markeren
• Vergroenen Anna Maria Schurmannstraat
• Vergroenen kades Veilinghaven

Dit gaat in 4 stappen:

 • Praatplaat maken van het deelgebied
 • Input ophalen bij de buurtbewoners/belanghebbenden
 • Afstemming met gemeente over uitvoerbaarheid/uitvoering
 • Uitwerking in detailplan
 • Realisatie

Heb je ideeën voor het Ringpark?

Tijdens de aftrap van het Ringpark hebben we de bezoekers om ideeën voor het Ringpark gevraagd. Er zijn 7 punten genoemd.

Ook een idee? Laat het ons weten.

Eventuele realisatie is afhankelijk van de praktische mogelijkheden, regelgeving voor de openbare ruimte en draagvlak in de buurt. We zullen aangedragen ideeën mee nemen als input voor de buurtparticipatie bij de uitwerking van de deelgebieden.

Tijdens de aftrap genoemde ideeën:

 1. Controle water kwaliteit ivm zwemmen
 2. Veilige overgang/oversteek over de Croeselaan vanuit Hubert Poortstraat richting de Kringloop. Bv door brede, duidelijke zebrapaden en verhoging in het wegdek van de Croeselaan
  Reactie Ringpark: De oversteken aan de Croeselaan vallen buiten de acties die in 2020-2022 gerealiseerd gaan worden. Dit vanwege hoge kosten en de nog onduidelijke status van een eventuele herinrichting van het zuidelijke deel van de Croeselaan (in aansluiting op het deel dat al is aangepakt).
 3. “Biologische” markt op Brederoplein
 4. Aansluiting van het terras van de Pomp op het speelveld erachter
 5. Maak een markering met de bollen van het Kunstwerk
 6. Maak een leuke looproute voor honden + baasje met ergens een beloning voor de hond
 7. Geocache bij de looproute
  Reactie Ringpark: Zodra het pad langs de kruisvaartkade weer open is, zullen we een multi geocache maken voor de gehele route. Bij het Heycopplantsoen is er overigens al een gewone Cache.

 

Herinrichting Hefbrugpark

Zaterdag 23 november heeft Stephanie verteld over de planning voor de herinrichting van het Hefbrugpark, zij is in 2013 met die plan gekomen. Het Concept inrichtingsvoorstel Hefbrugpark staat nu ook op de site. In oktober heeft een buurtbijeenkomst plaats gevonden waar nog wat op- en aanmerkingen waren op dit voorstel, deze zijn nog niet in dit concept verwerkt. Voor de realisatie zal een detail ontwerp worden gemaakt. De gemeente is aan het onderzoeken hoe en wanneer de realisatie kan plaatsvinden. Vanwege beplanting zal dit in het voorjaar of najaar moeten plaats vinden. Hopelijk wordt het snel gerealiseerd.

Actieplan Ringpark Dichterswijk 2020-2022

Tijdens de feestelijke aftrap van het Ringpark Dichterswijk op 23 november is het ‘Actieplan Ringpark Dichterswijk 2020-2022‘ gepresenteerd. Bekijk het plan via de link.

Met de de symbolische handtekeningen van de vrienden van het ringpark, wethouder Verschuure en de ontwikkelaars van de Heycop (CBRE) en de Kruisvaartkade (VORM/MRP) wordt een start gemaakt met de verdere doorontwikkeling en de realisatie.

De realisatie is mogelijk geworden door een subsidie van de gemeente Utrecht en verder door cofinanciering van uit de ontwikkelprojecten Heycop en Kruisvaartkade. Ook de stichting Vrienden van het Ringpark draagt bij (via donatie door Rabobank Aandeel in elkaar Fonds).

 

 

 

 

 

Zaterdag 23 november: Feestelijke aftrap van het RingPark Dichterswijk

Zaterdag 23 november is er een feestelijke aftrap van het RingPark Dichterswijk gepland in het Hefbrugpark met een aansluitende borrel in de Pomp. Iedereen is uitgenodigd, je bent van harte welkom.

Programma:

 • 15:30-16:00 Aftrap van het Ringpark in het Hefbrugpark met wethouder Klaas Verschuure, vrienden van het Ringpark en andere belanghebbenden
 • 16:00-17:00 Rondje RingPark lopen onder begeleiding van de vrienden
 • 16:00-18:00 Borrel in de Pomp (Croeselaan 122) met mogelijkheid om met de vrienden het actieplan door te nemen

De afgelopen maanden is hard gewerkt aan het Actieplan door de vrienden van het RingPark Dichterswijk. In dit actieplan staat per deelgebied welke acties nodig zijn voor de verdere opzet en realisatie van het RingPark. Globaal heeft elk deelgebied 2 fasen, eerst de planvorming in participatie met de buurt en daarna de realisatie. Voor het Hefbrugpark heeft de planvorming samen met de buurt al plaatsgevonden, dat is dan ook als eerste aan de beurt om gerealiseerd te worden. De initiatiefnemers van de herinrichting van het Hefbrugpark zijn ook aanwezig bij de aftrap.

Na de aftrap zal het Actieplan op deze website gepubliceerd worden, dan kunnen we echt aan de gang samen met de buurtbewoners.

Raadsbrief Meerjaren Groenprogramma 2019-2022 jaarsnede 2019

26 juni is een Raadsbrief Meerjaren Groenprogramma 2019-2022 jaarsnede 2019 naar de gemeenteraad gestuurd, daar staat ook een stuk in over het Ringpark:

Sinds 2014 ondersteunen we het initiatief Ringpark Dichterswijk, waarbij in
relatie tot de ontwikkelingen in het Stationsgebied en de verkeersinfrastructuur (HOV), een verbinding tussen het groen langs de oever van het Merwedekanaal via de Dichterswijk naar het Kruisvaartkwartier wordt gerealiseerd. Om komende jaren vanuit de subsidieregeling ‘Ruimte voor Initiatief’ aan de uitvoering van het Ringpark te kunnen bijdragen, werken we in 2019 met de initiatiefnemers en de stichting Ringpark Dichterswijk aan een actieplan; een concreet plan met voorgenomen maatregelen, plannen en kosten voor de komende drie jaar. Deze input gebruiken initiatiefnemers voor tafelgesprekken met buurtbewoners per deelproject, maar ook om extra initiatiefnemers te werven. De subsidie wordt toegekend op basis van de kwaliteit van het plan (voegt het wat toe aan de openbare ruimte in Utrecht) en draagvlak in de wijk. Indien de budgetten kunnen worden toegekend verwachten we dat het onderdeel ‘Hefbrugparkje’ in 2019 kan worden
gerealiseerd.

Zie de link voor de brief en het plan https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Utrecht/beaa1601-9dc7-4138-be3a-96792a0d8af0

Nieuwe bestuursleden gezocht

In het bestuur van de Stichting Vrienden van het Ringpark Dichterswijk is plek voor 2 nieuwe leden, waaronder de voorzitter. Dus als je het leuk vind om actief betrokken te worden bij het bestuur en organisatie, meld je dan aan. Wij zijn in ieder geval speciaal op zoek naar iemand met ervaring op het gebied van media/communicatie. Je kan je aanmelden door een bericht achter te laten of een mail naar info@ringparkdichterswijk.nl te sturen.