Reactie op wijkbericht kruising van de Croeselaan bij de Pomp

Beste buurtbewoners,

Onlangs maakte de gemeente in een wijkbericht bekend aanpassingen aan de kruising van de Croeselaan ter plaatse van de Pomp te willen doen. Hierin staat dat het Ringpark betrokken was, maar het voorstel niet steunt. Dit roept vragen op, dat snappen we. Hieronder een toelichting.

De oversteek bij De Pomp is, net als die bij het Brederoplein, een bottleneck in het Ringpark. We zetten  ons al jaren in om ervoor te zorgen dat beide oversteken verbeterd worden en het Ringpark, zoals we dat noemen, ‘over de Croeselaan heen wordt getild’. We zien op termijn een mooie, groene en veilige oversteek voor ons, waar fietsers en voetgangers makkelijker oversteken en de auto te gast is. We zijn daarin afhankelijk van medewerking van andere partijen, zoals de gemeente en nutsbedrijven – qua beleid en speelruimte bij uitvoering.

Eerder in 2018 hebben we geprobeerd om mee te schakelen met de Eneco-werkzaamheden bij de oversteek bij het Brederoplein. Jammer genoeg werd onze ontwerpbijdrage toen niet meegenomen, omdat de planning en budgetten dichtgetimmerd bleken te zijn.   We waren daarom blij verrast dat er zich een nieuwe mogelijkheid voordeed om mee te schakelen met het herinrichtingsproject van de Croeselaan, om mee na te denken over aanpassingen en verbeteringen van de oversteek bij De Pomp. Als buurtbewoners kennen we de plek goed. We weten dat de huidige situatie rommelig is en dat er veel kruisend en draaiend autoverkeer is, met name van en naar de Veilingstraat. Dat maakt het voor fietsers en voetgangers moeilijk om over te steken. De Croeselaan, als dominante verkeersstructuur (asfalt, 50 km/u, toch altijd een racebaan) helpt niet mee. Het groen is versnipperd en de materialen en de stoepen zijn sleets. Daarnaast wordt er de komende jaren veel gebouwd, met name bij en rond de Borent-hal. Er is ook een uitgang van een parkeergarage van het Heycop-project gepland, waarmee het aantal verkeersbewegingen rond de oversteek zal toenemen.

Wij vinden vanuit het Ringpark dat de situatie niet vraagt om kleine toevoegingen, maar (eerst) om een herziening van het verkeer en de ruimtelijke structuur van de plek, om daar scherpe keuzes in te maken en rust in te brengen, ook naar de toekomst toe. Als je het doet, doe het goed. Wij zien als opgave: a) vereenvoudigen en vertragen (tav verkeer), en b) vergroenen en verbinden (ruimtelijk). Wij hebben onze ideeën hiervoor in een schets gevat.

De belangrijkste ingrepen in ons voorstel zijn: de keerlus voor auto’s eruit, de hele kruising op een klinkerplateau (snelheidsremmend), de bocht uit de Veilingstraat halen en rechtdoor trekken (helderheid), het plantsoen vergroten en dicht tegen de gevels van de nieuwbouw aan leggen, de bushalte verplaatsen naar de hoek bij Peek en Pompe, het Ringparkpad in 1 diagonale lijn over de kruising halen (een verwijzing naar de spoorlijn die hier ooit liep), de middenberm te ‘helen’ en met bloeiende fruitbomen het Ringparkpad begeleiden, om zo het Hefbrugpark, het (Veiling)plantsoen en de Veilingstraat (+ haven) met elkaar te verbinden.

Deze ideeën zijn echter niet meegenomen in het plan van de gemeente. Waar wij een gelijkwaardigere kruising voorstellen met een vereenvoudiging van verkeerstromen en meer ruimte voor voetgangers en groen, houdt de gemeente stellig vast aan de huidige verkeerssituatie, waarin de Croeselaan een dominante lijn moet blijven, met behoud van de huidige opzet van de kruising, het behoud van het aantal (en ook de voorrangssituatie naar) de dwarsstraten – en dus ook het Ringpark, met behoud van de 50 km/u, asfalt, et cetera. Men vindt verkeersremmende maatregelen zoals drempels of een plateau overbodig, en willen ook geen zebra’s… Het plan van de gemeente omhelst alleen een los pad door de middenberm van de Croeselaan.

Met deze visie van de gemeente, en uitgangspunten die haaks staan op de onze, kunnen we als Ringpark het huidige voorstel van de gemeente niet steunen. Er worden geen (fundamentele) keuzes gemaakt. Alles blijft zoals het is. Er wordt niks echt opgelost. Sterker: we hebben het idee dat de situatie straks, door dat extra pad, alleen maar verwarrender, rommeliger en onveiliger wordt. Ook is het zo dat het voorgenomen pad voor ons op de verkeerde plek ligt. Dit is een stap in de verkeerde richting. Helemaal, wanneer de uitrit van de parkeergarage straks definitief wordt uitgevoerd zoals gepland, en de ruimtelijke opzet van het plantsoen vast ligt, en een doorontwikkeling naar een groene kraal in het kralensnoer vrijwel onmogelijk wordt. Wij zien geen enkele reden om dit plan te steunen. Onze ambitie ligt hoger.

Wij zien het huidige plan als een gemiste kans, maar we hopen dat in de toekomst toch veranderingen in lijn met onze plannen kunnen worden doorgevoerd. Graag willen we benadrukken dat het RingPark nadrukkelijk een belangrijke rol moet spelen op een moment in de toekomst dat de hele Croeselaan over de kop gaat (2023, 2024, 2025?). Op dat moment hopen we dan alsnog de gewenste mooie, groene en veilige oversteek te kunnen realiseren en het RingPark goed over de Croeselaan te kunnen tillen.

We hopen jullie voldoende te hebben geïnformeerd.

Bestuur Stichting Vrienden van het Ringpark

4 gedachtes over “Reactie op wijkbericht kruising van de Croeselaan bij de Pomp”

  1. Dank voor de toelichting en eens met jullie visie. Bizar dat de gemeente het niet nodig vindt om aan snelheidsbeperkende maatregelen te doen op de Croeselaan.

    1. Het was primair een plan van de gemeente waar wij op zijn aangehaakt. Wij hebben ons alleen gefocust om de vergroening en de verbeteringen voor de wandelroute van oost naar west over het Ringpark. Ook met de beperkte scope is het lastig om meters te kunnen maken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.