Nieuwbouwplannen voor de Veilingstraat 10

De Veilingstraat 10 krijgt nieuwbouw. Ten Brinke Vastgoedontwikkeling is eigenaar van deze locatie. Zij gaan de huidige bebouwing slopen en nieuwbouwappartementen bouwen. Waar dit aan moet voldoen, heeft de gemeente verwerkt in een concept-bouwenvelop.

Samen met Ten Brinke Vastgoedontwikkeling organiseert de gemeente op woensdag 16 november 2022 een inloopbijeenkomst. Hier kunt u al uw vragen stellen.
U kunt binnenlopen van 19.00 uur tot 20.30 uur in De Kleine Dichter op Heycopplein 1.
Meld u voor 13 november aan door een e-mail te sturen naar utrecht@tenbrinke.com met als onderwerp: ‘Aanmelding inloopbijeenkomst Veilingstraat10’.

Aangepaste ontwerpen

Tijdens de bewonersavond in december vorig jaar is feedback opgehaald over het plan voor de MarkeRing en de Veilinghavenkade.

Er is afstemming met gemeente over de plaatsbepaling van de poefjes en de beheersaspecten van de Veilinghavenkade geweest met een schouw ter plaatse . Dit is samen met de bewoners feedback verwerkt in een aangepast ontwerp:

Ontwerp MarkeRing jul22

Ontwerp Veilinghavenkade jul22

Details Veilinghavenkade jul22

Daarnaast zijn er voor de gemeente ook een Technische tekening/Plaatsbepaling, Beplantingsplan, Beheerplan en een Kostenraming gemaakt.

De vervolgstappen zijn:

 • Voorleggen documentatie (ontwerp etc.) aan de BInG commissie van de gemeente Utrecht voor de BInG toets. Dit staat voor half juli gepland.
 • Selectie aannemer
 • Realisatie door aannemer in opdracht van gemeente

Mooie ontwikkelingen op het Plukpad, maar ………

De natuur komt weer in volle bloei langs het Plukpad deze zomer.
De wijk heeft enorm hard gewerkt om het groen te behouden voor iedereen en daar is het ringpark een stukje van, in dit geval specifiek ons “plukpad”.
Ongemerkt begint het pad zich te ontwikkelen tot een uniek stukje natuur in de stad

met een grote diversiteit aan flora en fauna, uniek voor een stadscentrum. Een plekje waar allerhande planten en dieren ongestoord hun gang hebben kunnen gaan, doordat deze strook jarenlang ontoegankelijk is geweest (in een volgende nieuwsbrief gaan we hier verder op in). Volop genieten dus voor wijkbewoners groot en klein.

Dichterswijk staat op de 1e of 2e plaats van minst groene wijken van Utrecht. Daarom zijn we ook blij dat in de periode totdat de nieuwbouw begint, met de gemeente, aanwonenden en de ontwikkelaar is afgesproken dat het pad open gesteld is, zodat iedereen van deze natuur kan genieten. En met succes, want er wordt dankbaar gebruik van gemaakt.

Maar langzaam zien we een ontwikkeling ontstaan, waarbij gezamenlijk gebruik van Het Plukpad in het gedrang raakt.
Wandelaars moeten voortdurend alert zijn op loslopende honden.
Fietsers verschijnen steeds vaker op het pad en er zijn ook mensen die deze plek als een soort privé hangplek/overnachtingsplek gebruiken.

Dit alles leidt tot overlast voor gebruikers, natuur en aanwonenden.

Bij deze dan ook een oproep om het met z’n allen leefbaar te houden en daarmee ook het pad open te kunnen houden voor iedereen.

Voor de duidelijkheid de volgende spelregels zijn van toepassing op het pad: het pad is open van zonsopkomst tot zonsondergang; honden aan de lijn; geen fietsen;  geen overnachtingen; geen hangplek; respecteer de natuur en maak geen rommel en houdt rekening met andere gebruikers van het pad en de aanwonenden.

Maar bovenal geniet van dit prachtige en unieke stukje natuur in onze wijk.

Nieuwe Voorzitter

De stichting vrienden van het RingPark heeft een nieuwe voorzitter, Aletta de Graaf. Daar zijn we als RingPark heel blij mee. Aletta woont uiteraard ook in de Dichterswijk en heeft al veel ervaring als voorzitter en een warm hart voor het RingPark.

Marloes, hartelijk bedankt voor je jarenlange inzet voor het RingPark als voorzitter , we zullen je missen!

Terugkoppeling Bewonersavond 6dec21

6 december 2021 heeft er een bewonersavond plaatsgevonden over de markering van de Ring, de vergroening van de Veilinghavenkade (zuidzijde) en het Pontpark (naast Trimbos).

Alle feedback op de schetsen (tijdens deze avond of per mail), is in deze Terugkoppeling samengevat.

Wij gaan samen met de gemeente de feedback verwerking in de planning van deze deelgebieden.

Online Bewonersavond 6 december

Maandag 6 december organiseert de Vrienden van het RingPark in samenwerking met de gemeente Utrecht een bewonersavond. Vanwege de aangescherpte corona maatregelen zal de bewonersavond online plaatsvinden.
De avond wordt op maandag 6 december gehouden tussen 19.30-21.30 uur.

Lees verder in onze Nieuwsbrief.

Wilt u van tevoren alvast de schetsen bekijken? Kijk dan op Schetsen Bewonersavond.

22 November Buurtparticipatie avond

Het RingPark heeft in de zomer niet stil gezeten: We hebben meters gemaakt met concept plannen. Ook zijn deze plannen op hoofdlijnen afgestemd, zowel met verschillende afdelingen van de Gemeente Utrecht, als met de wethouder.

Daarom organiseren we maandag 22 november een buurtparticipatie-avond, om de concepten voor drie deelgebieden voor te leggen aan de buurt:

 • Herinrichting park bij het voetpontje (naast Trimbos instituut)
 • Vergroening Veilinghavenkade (zuidzijde)
 • Markering route RingPark met objecten (poefjes)

Details volgen in een aparte nieuwsbrief vanuit het RingPark. Een gezamenlijk wijkbericht maken we met de Gemeente. De te bespreken schetsen zetten we van te voren op onze website zodat jullie daar vast naar kunnen kijken en input/feedback daar op kunnen geven.

Voorgangsgesprek met de wethouder

Eind september heeft het Ringpark een goed gesprek gehad met wethouder Klaas Verschuure voor de voortgang van het Ringpark. Een goed gesprek.

De belangrijkste punten:

 1. in het voorjaar van 2022 willen Gemeente en Ringpark concrete resultaten laten zien. De wethouder kan zich vinden in ons voorstel om te focussen op realisatie voorjaar 2022 van :
  • Herinrichting Pontjespark (naast Trimbos instituut)
  • Vergroening Veilinghavenkade (zuidzijde) vergroenen
  • Routemarkering middels objecten
 2. Buurtparticipatie organiseren in de herfst om deze 3 deelprojecten te bespreken en input op te halen
 3. Ons voorstel is om één van deze projecten als een pilot voor “Samen stad maken” te nemen. Voortgangsevaluatie van “Samen stad maken op de Utrechtse manier” wordt binnenkort ook door de raad besproken.

Schets Brederoplein

Bij bewoners in de omgeving van het Brederoplein leeft steeds meer de wens om het plein een facelift te geven naar een aangename, groene en leefvriendelijke plek in de wijk. Naar aanleiding van vragen van een paar bewoners heeft het Ringpark een schets gemaakt van een mogelijke herinrichting. Dit is gedeeld met de gemeente en die staat wel open voor een verbetering van het plein. Afstemming loopt, maar nog geen concreet plan.

Input vanuit de buurt is welkom.

Schets Brederoplein (juni 2021)