Herontwikkeling voormalige Bo-rent locatie (Veilingstraat 10)

Als eigenaar van de voormalige Bo-rent locatie aan de Veilingstraat 10 in Utrecht wil Ten Brinke Vastgoedontwikkeling deze plek herontwikkelen tot een mooie woon/leefomgeving.

Binnenkort vind er afstemming plaats tussen Ten Brinke en het Ringpark over de aansluiting op elkaar.

Ten Brinke heeft de volgende omwonende brief verstuurd en heeft deze intentieverklaring opgesteld.

Als je op de hoogte gehouden wil worden, meld je dan aan.

https://veilingstraatutrecht.nl/op-de-hoogte-blijven/