Feestelijke bijeenkomst Veilinghavenkade

De eerste werkzaamheden op de Veilinghavenkade zijn bijna klaar. Dit willen we graag vieren met de buurt. Op donderdag 30 maart planten we samen met de bewoners en wethouder Eerenberg de laatste planten aan de Veilinghavenkade.

Komt u langs om de laatste planten op  de Veilinghavenkade aan te planten? Of komt u gewoon langs voor de gezelligheid? U bent van harte welkom. De koffie en iets lekkers staan klaar.

Datum: Donderdag 30 maart

Locatie: Veilinghavenkade

Tijdstip: 10.45 tot 11.30 uur

Zie ook de Nieuwsbrief van de gemeente.

Nieuw schetsontwerp PontPark

Op 25 januari 2023 is voor een aantal buurtbewoners een presentatie gegeven wat er is gebeurd sinds de bewonersavond van 6 december 2023. In de presentatie staan de eerste schetsen, de feedback en wat er daar mee is gedaan in de aangepaste schetsen. De aanwezigen hebben nog wat aanvullende feedback gegeven die wordt meegenomen in de technische uitwerking van het ontwerp. Dit gaat dan door naar het waterschap en de gemeente om te komen tot een uitvoerbaar definitief ontwerp.

Start werkzaamheden Veilinghavenkade en MarkeRing

In de week van 13 februari gaan de werkzaamheden van start voor het vergroenen van de Veilinghavenkade en het aanbrengen van de MarkeRing op verschillende plekken van het RingPark.

We vergroenen de Veilinghavenkade, dit is het definitieve ontwerp van de Veilinghavenkade wat wordt gerealiseerd. Dit betekent dat er grote vakken komen met planten en struiken. Om deze vakken wordt een rand geplaatst, vergelijkbaar met een brede stoeprand. De aannemer zal namens de gemeente Utrecht zowel langs het deel dat onderdeel is van het RingPark als het deel langs de woonboten vergroening realiseren. Langs de route van het RingPark worden deze plantvakken groter dan langs de kant van de woonboten. Dit is omdat de bewoners van de woonboten de kade ook gebruiken voor onder andere
het parkeren van fietsen en voor de schuurtjes. Het deel langs de kant van de woonboten is geen onderdeel van het RingPark, maar er is wel tussen gemeente, RingPark en woonbootbewoners afstemming geweest voor een gezamenlijk ontwerp en gelijktijdige realisatie.

Naast het vergroenen van de Veilinghavenkade wordt het rondje RingPark gemarkeerd met objecten. Dit zijn per locatie drie zitelementen bij elkaar, een soort poefjes. In totaal zijn er zeven locaties, dit is het definitieve ontwerp van de MarkeRing (inclusief de plaatsbepaling) wat wordt gerealiseerd.

Informatie over de werkzaamheden staat in het wijkbericht.

 

Nieuwbouwplannen voor de Veilingstraat 10

De Veilingstraat 10 krijgt nieuwbouw. Ten Brinke Vastgoedontwikkeling is eigenaar van deze locatie. Zij gaan de huidige bebouwing slopen en nieuwbouwappartementen bouwen. Waar dit aan moet voldoen, heeft de gemeente verwerkt in een concept-bouwenvelop.

Samen met Ten Brinke Vastgoedontwikkeling organiseert de gemeente op woensdag 16 november 2022 een inloopbijeenkomst. Hier kunt u al uw vragen stellen.
U kunt binnenlopen van 19.00 uur tot 20.30 uur in De Kleine Dichter op Heycopplein 1.
Meld u voor 13 november aan door een e-mail te sturen naar utrecht@tenbrinke.com met als onderwerp: ‘Aanmelding inloopbijeenkomst Veilingstraat10’.

Aangepaste ontwerpen

Tijdens de bewonersavond in december vorig jaar is feedback opgehaald over het plan voor de MarkeRing en de Veilinghavenkade.

Er is afstemming met gemeente over de plaatsbepaling van de poefjes en de beheersaspecten van de Veilinghavenkade geweest met een schouw ter plaatse . Dit is samen met de bewoners feedback verwerkt in een aangepast ontwerp:

Ontwerp MarkeRing jul22

Ontwerp Veilinghavenkade jul22

Details Veilinghavenkade jul22

Daarnaast zijn er voor de gemeente ook een Technische tekening/Plaatsbepaling, Beplantingsplan, Beheerplan en een Kostenraming gemaakt.

De vervolgstappen zijn:

  • Voorleggen documentatie (ontwerp etc.) aan de BInG commissie van de gemeente Utrecht voor de BInG toets. Dit staat voor half juli gepland.
  • Selectie aannemer
  • Realisatie door aannemer in opdracht van gemeente

Mooie ontwikkelingen op het Plukpad, maar ………

De natuur komt weer in volle bloei langs het Plukpad deze zomer.
De wijk heeft enorm hard gewerkt om het groen te behouden voor iedereen en daar is het ringpark een stukje van, in dit geval specifiek ons “plukpad”.
Ongemerkt begint het pad zich te ontwikkelen tot een uniek stukje natuur in de stad

met een grote diversiteit aan flora en fauna, uniek voor een stadscentrum. Een plekje waar allerhande planten en dieren ongestoord hun gang hebben kunnen gaan, doordat deze strook jarenlang ontoegankelijk is geweest (in een volgende nieuwsbrief gaan we hier verder op in). Volop genieten dus voor wijkbewoners groot en klein.

Dichterswijk staat op de 1e of 2e plaats van minst groene wijken van Utrecht. Daarom zijn we ook blij dat in de periode totdat de nieuwbouw begint, met de gemeente, aanwonenden en de ontwikkelaar is afgesproken dat het pad open gesteld is, zodat iedereen van deze natuur kan genieten. En met succes, want er wordt dankbaar gebruik van gemaakt.

Maar langzaam zien we een ontwikkeling ontstaan, waarbij gezamenlijk gebruik van Het Plukpad in het gedrang raakt.
Wandelaars moeten voortdurend alert zijn op loslopende honden.
Fietsers verschijnen steeds vaker op het pad en er zijn ook mensen die deze plek als een soort privé hangplek/overnachtingsplek gebruiken.

Dit alles leidt tot overlast voor gebruikers, natuur en aanwonenden.

Bij deze dan ook een oproep om het met z’n allen leefbaar te houden en daarmee ook het pad open te kunnen houden voor iedereen.

Voor de duidelijkheid de volgende spelregels zijn van toepassing op het pad: het pad is open van zonsopkomst tot zonsondergang; honden aan de lijn; geen fietsen;  geen overnachtingen; geen hangplek; respecteer de natuur en maak geen rommel en houdt rekening met andere gebruikers van het pad en de aanwonenden.

Maar bovenal geniet van dit prachtige en unieke stukje natuur in onze wijk.