Herinrichting Hefbrugpark

Zaterdag 23 november heeft Stephanie verteld over de planning voor de herinrichting van het Hefbrugpark, zij is in 2013 met die plan gekomen. Het Concept inrichtingsvoorstel Hefbrugpark staat nu ook op de site. In oktober heeft een buurtbijeenkomst plaats gevonden waar nog wat op- en aanmerkingen waren op dit voorstel, deze zijn nog niet in dit concept verwerkt. Voor de realisatie zal een detail ontwerp worden gemaakt. De gemeente is aan het onderzoeken hoe en wanneer de realisatie kan plaatsvinden. Vanwege beplanting zal dit in het voorjaar of najaar moeten plaats vinden. Hopelijk wordt het snel gerealiseerd.

Actieplan Ringpark Dichterswijk 2020-2022

Tijdens de feestelijke aftrap van het Ringpark Dichterswijk op 23 november is het ‘Actieplan Ringpark Dichterswijk 2020-2022‘ gepresenteerd. Bekijk het plan via de link.

Met de de symbolische handtekeningen van de vrienden van het ringpark, wethouder Verschuure en de ontwikkelaars van de Heycop (CBRE) en de Kruisvaartkade (VORM/MRP) wordt een start gemaakt met de verdere doorontwikkeling en de realisatie.

De realisatie is mogelijk geworden door een subsidie van de gemeente Utrecht en verder door cofinanciering van uit de ontwikkelprojecten Heycop en Kruisvaartkade. Ook de stichting Vrienden van het Ringpark draagt bij (via donatie door Rabobank Aandeel in elkaar Fonds).

 

 

 

 

 

Zaterdag 23 november: Feestelijke aftrap van het RingPark Dichterswijk

Zaterdag 23 november is er een feestelijke aftrap van het RingPark Dichterswijk gepland in het Hefbrugpark met een aansluitende borrel in de Pomp. Iedereen is uitgenodigd, je bent van harte welkom.

Programma:

  • 15:30-16:00 Aftrap van het Ringpark in het Hefbrugpark met wethouder Klaas Verschuure, vrienden van het Ringpark en andere belanghebbenden
  • 16:00-17:00 Rondje RingPark lopen onder begeleiding van de vrienden
  • 16:00-18:00 Borrel in de Pomp (Croeselaan 122) met mogelijkheid om met de vrienden het actieplan door te nemen

De afgelopen maanden is hard gewerkt aan het Actieplan door de vrienden van het RingPark Dichterswijk. In dit actieplan staat per deelgebied welke acties nodig zijn voor de verdere opzet en realisatie van het RingPark. Globaal heeft elk deelgebied 2 fasen, eerst de planvorming in participatie met de buurt en daarna de realisatie. Voor het Hefbrugpark heeft de planvorming samen met de buurt al plaatsgevonden, dat is dan ook als eerste aan de beurt om gerealiseerd te worden. De initiatiefnemers van de herinrichting van het Hefbrugpark zijn ook aanwezig bij de aftrap.

Na de aftrap zal het Actieplan op deze website gepubliceerd worden, dan kunnen we echt aan de gang samen met de buurtbewoners.