Archive For The “Nieuws” Category

Verkenning Veilinghavenkade en AM Schuurmanstraat

De eerste deelbieden die het Ringpark oppakt zijn de Veilinghavenkade en Anna Maria Schuurmanstraat. De landschapsarchitecten van het Ringpark (Michiel, Berdie en Marc) zijn in gesprek met de architecten van de gemeente om vast te stellen wat de speelruimte is om te vergroenen binnen de kaders die de gemeente stelt voor de wijk. Hiervoor zijn…

Gegevens

Culturele ANBI De stichting is door de Belastingdienst aangemerkt als een Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Door deze ANBI-status zijn bepaalde giften aftrekbaar en hoeven wij geen schenk- of erfbelasting te betalen over ontvangen schenkingen en nalatenschappen. De belastingdienst kan u informeren over de aftrekbaarheid van uw gift. Gegevens Adres Veilingstraat 141, 3521 BE Utrecht Mail…

In september Kruisvaartkadepad weer open?

Onlangs is er afstemming geweest tussen buurtbewoners, de gemeente, de projectontwikkelaar en het Ringpark over het weer beschikbaar maken van het pad langs de kruisvaartkade en het pontje. Het streven is om in september gereed te hebben voor heropening. Tot het moment dat het beheer van het pad aan de gemeente wordt overgedragen (na afronding…

Heropening pontje uitgesteld door Corona virus

Om de kruisvaartkade en het pontje weer open te stellen zijn beheerafspraken nodig. De afspraak tussen gemeente (wijkbureau), Ringpark, aannemer en omwonenden is helaas niet doorgegaan. Het is een te lastig onderwerp om een virtuele afspraak voor te plannen. Na 20 mei zal gekeken worden wat de mogelijkheden zijn voor een nieuwe datum voor het…

Reactie op omgevingsvisie MKZ

De vrienden van het Ringpark willen graag meer groen in de dichterswijk zodat een groene ring ontstaat. Vanuit die gedachte hebben we ook een reactie geschreven om de omgevingsvisie van de Merwerdekanaalzone en dan specifiek over het Heycopplantsoen. http://ringparkdichterswijk.nl/wp-content/uploads/2020/03/Reactie-Omgevingsvisie-MKZ.pdf

Nieuwsbrief maart 2020

De afgelopen maanden is er voldoende gebeurd rond het Ringpark, we zijn zelfs in de raad besproken. Ook voor het Ringpark speelt het Corona-virus mee. Tijd voor een nieuwsbrief dus. Nieuwsbrief Ringpark maart 2020 Wil je ook de nieuwsbrief ontvangen en/of betrokken worden bij de uitwerking van deelgebieden? Meldt je dan aan via de link.

Studenten onderzoeken Dichterswijk en Ringpark

Meerdere groepen studenten hebben de Dichterswijk gevonden als interessant studie materiaal. Hierbij ook aandacht voor het Ringpark en de Croeselaan. HKU studenten hebben samen met Witteveen+Bos een toekomstverkenning gedaan: International Imagining Tomorrow               Een andere groep HKU studenten heeft een documentaire gemaakt over de beleving van de publieke ruimte…

Subsidieaanvraag Ringpark

De gemeente heeft een groot subsidie bedrag gereserveerd voor het Ringpark. De gemeente is verantwoordelijk voor de realisatie en zal het gros van de subsidie daar voor gebruiken. Een deel van de subsidie heeft betrekking op de planvorming en buurtparticipatie. Hiervoor is de stichting vrienden van het Ringpark verantwoordelijk. Dit deel zal de gemeente aan…

Realisatie Hefbrugpark vertraagd

De schop gaat helaas niet in het voorjaar de grond in voor de realisatie van het plan voor het Hefbrugpark. De realisatiekosten liggen boven de aanbestedingsgrens waardoor een aanbestedingstraject noodzakelijk is. Dat kost tijd. Bovendien moet (blijkbaar) ook nog een inspraaktraject worden afgerond. De regie op de realisatie ligt bij de gemeente Utrecht, vanuit het…

Financieel Jaarverslag 2019 – Stichting Vrienden van het Ringpark

De Kas commissie heeft het Financieel Jaarverslag 2019 van de Stichting Vrienden van het Ringpark goedgekeurd. Deze is op de website geplaatst onder de pagina van de stichting. In 2019 zijn met name kosten gemaakt voor het uitwerken van het actieplan en het ophalen van input uit de buurt (buurtparticipatie). Vanaf 2020 wordt begonnen met…

Go Top