Rondje RingPark is weer open !

Het heeft even geduurd, maar nu is het zover.
Het voetveer is hersteld en de Hefbrug is toegankelijk gemaakt voor voetgangers.
En dat betekent, dat we weer kunnen wandelen over het pad langs de Kruisvaartkade.

Nu de lente weer voorzichtig begonnen is en wandelen een aantrekkelijke bewegingsvorm is in deze lockdowntijd , zijn we daar extra blij mee.

Het Ringparkpad langs de Kruisvaartkade is van zonsopgang tot zonsondergang open.
Om van het pad te kunnen blijven genieten, is het belangrijk, dat geen overlast ontstaat voor omwonenden en op het bouwterrein van het Kruisvaartproject.
Daar kunnen we samen voor zorgen door het pad schoon en heel te houden.
Tegen zonsondergang zal beveiligingsdienst G4S een ronde houden om erop te wijzen, dat het pad gaat sluiten.

Tot slot willen we enkele betrokken buurtbewoners, de Kruisvaartprojectmanager Objectum en wijkadviseur Loog Landaal bedanken voor hun bijdrage om het RingPark-pad weer rond te maken.

Welkom terug op het pad en geniet ervan !

Schetsen Kruising Croeselaan bij de Pomp

Er is een schets gemaakt voor een mogelijke herinrichting van de kruising Croeselaan bij de Pomp.

De kruisingen van het Ringpark met de Croeselaan zijn geen onderdeel van het actieplan en stonden voor verder in de toekomst in de planning. Omdat de gemeente het stuk van de Croeselaan tussen de pomp en de van Zijstweg onderhanden neemt, is het Ringpark gevraagd mee te denken.

Schetsen Veilinghavenkade

Om de discussie met de gemeente te voeren over de ‘speelruimte’ voor de vergroening van de Veilinghavenkade zijn een aantal principe schetsen Veilinghavenkade gemaakt.

Zodra afstemming over de gemeentelijke kaders heeft plaats gevonden, zal buurtparticipatie worden georganiseerd zodat er van uit de schetsen ook, door de buurt gedragen, ontwerpen voorkomen (die ook voor de gemeente realiseerbaar zijn).

Op verzoek van de bewoners van de historische schepen is ook een schets gemaakt van de noordzijde van de Veilinghavenkade. Dit is echter geen onderdeel van het Ringpark en daarmee ook buiten scope voor ons. Maar het geeft wel een indicatie wat mogelijk is.

‘onze’ speelruimte binnen de kaders van de gemeente

De komende week zullen we aan aantal schetsen van vergroeningsmogelijkheden plaatsen m.b.t. de veilinghavenkade, A.M. van Schurmanstraat en markeren van de route van het Ringpark.Dit zijn allemaal concepten.
Er zal buurtparticipatie worden georganiseerd om van meerdere concepten naar een uitvoerbaar en door de buurt gedragen ontwerp te komen.
We zijn nu druk bezig met de gemeente over ‘onze’ speelruimte binnen de kaders van de gemeente. Deze kaders zijn van belang: