Culturele ANBI

De stichting is door de Belastingdienst aangemerkt als een Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Door deze ANBI-status zijn bepaalde giften aftrekbaar en hoeven wij geen schenk- of erfbelasting te betalen over ontvangen schenkingen en nalatenschappen. De belastingdienst kan u informeren over de aftrekbaarheid van uw gift.

Ringpark in het Transitielab

De zichtbaarheid van lokale initiatieven vergroten, hoe doe je dat? Jonathan is voor het Ringpark Dichterswijk met deze vraag aan de slag gegaan bij het Transitielab Utrecht. Het resultaat? Tijdelijke reversed graffiti in de vorm van dichtregels aan de Veilinghavenkade vorig jaar, onderstaand filmpje en een heleboel nieuwe inspiratie!