Nieuwe Voorzitter

De stichting vrienden van het RingPark heeft een nieuwe voorzitter, Aletta de Graaf. Daar zijn we als RingPark heel blij mee. Aletta woont uiteraard ook in de Dichterswijk en heeft al veel ervaring als voorzitter en een warm hart voor het RingPark.

Marloes, hartelijk bedankt voor je jarenlange inzet voor het RingPark als voorzitter , we zullen je missen!

Terugkoppeling Bewonersavond 6dec21

6 december 2021 heeft er een bewonersavond plaatsgevonden over de markering van de Ring, de vergroening van de Veilinghavenkade (zuidzijde) en het Pontpark (naast Trimbos).

Alle feedback op de schetsen (tijdens deze avond of per mail), is in deze Terugkoppeling samengevat.

Wij gaan samen met de gemeente de feedback verwerking in de planning van deze deelgebieden.

Online Bewonersavond 6 december

Maandag 6 december organiseert de Vrienden van het RingPark in samenwerking met de gemeente Utrecht een bewonersavond. Vanwege de aangescherpte corona maatregelen zal de bewonersavond online plaatsvinden.
De avond wordt op maandag 6 december gehouden tussen 19.30-21.30 uur.

Lees verder in onze Nieuwsbrief.

Wilt u van tevoren alvast de schetsen bekijken? Kijk dan op Schetsen Bewonersavond.

22 November Buurtparticipatie avond

Het RingPark heeft in de zomer niet stil gezeten: We hebben meters gemaakt met concept plannen. Ook zijn deze plannen op hoofdlijnen afgestemd, zowel met verschillende afdelingen van de Gemeente Utrecht, als met de wethouder.

Daarom organiseren we maandag 22 november een buurtparticipatie-avond, om de concepten voor drie deelgebieden voor te leggen aan de buurt:

 • Herinrichting park bij het voetpontje (naast Trimbos instituut)
 • Vergroening Veilinghavenkade (zuidzijde)
 • Markering route RingPark met objecten (poefjes)

Details volgen in een aparte nieuwsbrief vanuit het RingPark. Een gezamenlijk wijkbericht maken we met de Gemeente. De te bespreken schetsen zetten we van te voren op onze website zodat jullie daar vast naar kunnen kijken en input/feedback daar op kunnen geven.

Voorgangsgesprek met de wethouder

Eind september heeft het Ringpark een goed gesprek gehad met wethouder Klaas Verschuure voor de voortgang van het Ringpark. Een goed gesprek.

De belangrijkste punten:

 1. in het voorjaar van 2022 willen Gemeente en Ringpark concrete resultaten laten zien. De wethouder kan zich vinden in ons voorstel om te focussen op realisatie voorjaar 2022 van :
  • Herinrichting Pontjespark (naast Trimbos instituut)
  • Vergroening Veilinghavenkade (zuidzijde) vergroenen
  • Routemarkering middels objecten
 2. Buurtparticipatie organiseren in de herfst om deze 3 deelprojecten te bespreken en input op te halen
 3. Ons voorstel is om één van deze projecten als een pilot voor “Samen stad maken” te nemen. Voortgangsevaluatie van “Samen stad maken op de Utrechtse manier” wordt binnenkort ook door de raad besproken.

Schets Brederoplein

Bij bewoners in de omgeving van het Brederoplein leeft steeds meer de wens om het plein een facelift te geven naar een aangename, groene en leefvriendelijke plek in de wijk. Naar aanleiding van vragen van een paar bewoners heeft het Ringpark een schets gemaakt van een mogelijke herinrichting. Dit is gedeeld met de gemeente en die staat wel open voor een verbetering van het plein. Afstemming loopt, maar nog geen concreet plan.

Input vanuit de buurt is welkom.

Schets Brederoplein (juni 2021)

Reactie op wijkbericht kruising van de Croeselaan bij de Pomp

Beste buurtbewoners,

Onlangs maakte de gemeente in een wijkbericht bekend aanpassingen aan de kruising van de Croeselaan ter plaatse van de Pomp te willen doen. Hierin staat dat het Ringpark betrokken was, maar het voorstel niet steunt. Dit roept vragen op, dat snappen we. Hieronder een toelichting.

De oversteek bij De Pomp is, net als die bij het Brederoplein, een bottleneck in het Ringpark. We zetten  ons al jaren in om ervoor te zorgen dat beide oversteken verbeterd worden en het Ringpark, zoals we dat noemen, ‘over de Croeselaan heen wordt getild’. We zien op termijn een mooie, groene en veilige oversteek voor ons, waar fietsers en voetgangers makkelijker oversteken en de auto te gast is. We zijn daarin afhankelijk van medewerking van andere partijen, zoals de gemeente en nutsbedrijven – qua beleid en speelruimte bij uitvoering.

Eerder in 2018 hebben we geprobeerd om mee te schakelen met de Eneco-werkzaamheden bij de oversteek bij het Brederoplein. Jammer genoeg werd onze ontwerpbijdrage toen niet meegenomen, omdat de planning en budgetten dichtgetimmerd bleken te zijn.   We waren daarom blij verrast dat er zich een nieuwe mogelijkheid voordeed om mee te schakelen met het herinrichtingsproject van de Croeselaan, om mee na te denken over aanpassingen en verbeteringen van de oversteek bij De Pomp. Als buurtbewoners kennen we de plek goed. We weten dat de huidige situatie rommelig is en dat er veel kruisend en draaiend autoverkeer is, met name van en naar de Veilingstraat. Dat maakt het voor fietsers en voetgangers moeilijk om over te steken. De Croeselaan, als dominante verkeersstructuur (asfalt, 50 km/u, toch altijd een racebaan) helpt niet mee. Het groen is versnipperd en de materialen en de stoepen zijn sleets. Daarnaast wordt er de komende jaren veel gebouwd, met name bij en rond de Borent-hal. Er is ook een uitgang van een parkeergarage van het Heycop-project gepland, waarmee het aantal verkeersbewegingen rond de oversteek zal toenemen.

Wij vinden vanuit het Ringpark dat de situatie niet vraagt om kleine toevoegingen, maar (eerst) om een herziening van het verkeer en de ruimtelijke structuur van de plek, om daar scherpe keuzes in te maken en rust in te brengen, ook naar de toekomst toe. Als je het doet, doe het goed. Wij zien als opgave: a) vereenvoudigen en vertragen (tav verkeer), en b) vergroenen en verbinden (ruimtelijk). Wij hebben onze ideeën hiervoor in een schets gevat.

De belangrijkste ingrepen in ons voorstel zijn: de keerlus voor auto’s eruit, de hele kruising op een klinkerplateau (snelheidsremmend), de bocht uit de Veilingstraat halen en rechtdoor trekken (helderheid), het plantsoen vergroten en dicht tegen de gevels van de nieuwbouw aan leggen, de bushalte verplaatsen naar de hoek bij Peek en Pompe, het Ringparkpad in 1 diagonale lijn over de kruising halen (een verwijzing naar de spoorlijn die hier ooit liep), de middenberm te ‘helen’ en met bloeiende fruitbomen het Ringparkpad begeleiden, om zo het Hefbrugpark, het (Veiling)plantsoen en de Veilingstraat (+ haven) met elkaar te verbinden.

Deze ideeën zijn echter niet meegenomen in het plan van de gemeente. Waar wij een gelijkwaardigere kruising voorstellen met een vereenvoudiging van verkeerstromen en meer ruimte voor voetgangers en groen, houdt de gemeente stellig vast aan de huidige verkeerssituatie, waarin de Croeselaan een dominante lijn moet blijven, met behoud van de huidige opzet van de kruising, het behoud van het aantal (en ook de voorrangssituatie naar) de dwarsstraten – en dus ook het Ringpark, met behoud van de 50 km/u, asfalt, et cetera. Men vindt verkeersremmende maatregelen zoals drempels of een plateau overbodig, en willen ook geen zebra’s… Het plan van de gemeente omhelst alleen een los pad door de middenberm van de Croeselaan.

Met deze visie van de gemeente, en uitgangspunten die haaks staan op de onze, kunnen we als Ringpark het huidige voorstel van de gemeente niet steunen. Er worden geen (fundamentele) keuzes gemaakt. Alles blijft zoals het is. Er wordt niks echt opgelost. Sterker: we hebben het idee dat de situatie straks, door dat extra pad, alleen maar verwarrender, rommeliger en onveiliger wordt. Ook is het zo dat het voorgenomen pad voor ons op de verkeerde plek ligt. Dit is een stap in de verkeerde richting. Helemaal, wanneer de uitrit van de parkeergarage straks definitief wordt uitgevoerd zoals gepland, en de ruimtelijke opzet van het plantsoen vast ligt, en een doorontwikkeling naar een groene kraal in het kralensnoer vrijwel onmogelijk wordt. Wij zien geen enkele reden om dit plan te steunen. Onze ambitie ligt hoger.

Wij zien het huidige plan als een gemiste kans, maar we hopen dat in de toekomst toch veranderingen in lijn met onze plannen kunnen worden doorgevoerd. Graag willen we benadrukken dat het RingPark nadrukkelijk een belangrijke rol moet spelen op een moment in de toekomst dat de hele Croeselaan over de kop gaat (2023, 2024, 2025?). Op dat moment hopen we dan alsnog de gewenste mooie, groene en veilige oversteek te kunnen realiseren en het RingPark goed over de Croeselaan te kunnen tillen.

We hopen jullie voldoende te hebben geïnformeerd.

Bestuur Stichting Vrienden van het Ringpark

Rondje RingPark is weer open !

Het heeft even geduurd, maar nu is het zover.
Het voetveer is hersteld en de Hefbrug is toegankelijk gemaakt voor voetgangers.
En dat betekent, dat we weer kunnen wandelen over het pad langs de Kruisvaartkade.

Nu de lente weer voorzichtig begonnen is en wandelen een aantrekkelijke bewegingsvorm is in deze lockdowntijd , zijn we daar extra blij mee.

Het Ringparkpad langs de Kruisvaartkade is van zonsopgang tot zonsondergang open.
Om van het pad te kunnen blijven genieten, is het belangrijk, dat geen overlast ontstaat voor omwonenden en op het bouwterrein van het Kruisvaartproject.
Daar kunnen we samen voor zorgen door het pad schoon en heel te houden.
Tegen zonsondergang zal beveiligingsdienst G4S een ronde houden om erop te wijzen, dat het pad gaat sluiten.

Tot slot willen we enkele betrokken buurtbewoners, de Kruisvaartprojectmanager Objectum en wijkadviseur Loog Landaal bedanken voor hun bijdrage om het RingPark-pad weer rond te maken.

Welkom terug op het pad en geniet ervan !