Schetsen Kruising Croeselaan bij de Pomp

Er is een schets gemaakt voor een mogelijke herinrichting van de kruising Croeselaan bij de Pomp.

De kruisingen van het Ringpark met de Croeselaan zijn geen onderdeel van het actieplan en stonden voor verder in de toekomst in de planning. Omdat de gemeente het stuk van de Croeselaan tussen de pomp en de van Zijstweg onderhanden neemt, is het Ringpark gevraagd mee te denken.

Schetsen Veilinghavenkade

Om de discussie met de gemeente te voeren over de ‘speelruimte’ voor de vergroening van de Veilinghavenkade zijn een aantal principe schetsen Veilinghavenkade gemaakt.

Zodra afstemming over de gemeentelijke kaders heeft plaats gevonden, zal buurtparticipatie worden georganiseerd zodat er van uit de schetsen ook, door de buurt gedragen, ontwerpen voorkomen (die ook voor de gemeente realiseerbaar zijn).

Op verzoek van de bewoners van de historische schepen is ook een schets gemaakt van de noordzijde van de Veilinghavenkade. Dit is echter geen onderdeel van het Ringpark en daarmee ook buiten scope voor ons. Maar het geeft wel een indicatie wat mogelijk is.

‘onze’ speelruimte binnen de kaders van de gemeente

De komende week zullen we aan aantal schetsen van vergroeningsmogelijkheden plaatsen m.b.t. de veilinghavenkade, A.M. van Schurmanstraat en markeren van de route van het Ringpark.Dit zijn allemaal concepten.
Er zal buurtparticipatie worden georganiseerd om van meerdere concepten naar een uitvoerbaar en door de buurt gedragen ontwerp te komen.
We zijn nu druk bezig met de gemeente over ‘onze’ speelruimte binnen de kaders van de gemeente. Deze kaders zijn van belang:

Herontwikkeling voormalige Bo-rent locatie (Veilingstraat 10)

Als eigenaar van de voormalige Bo-rent locatie aan de Veilingstraat 10 in Utrecht wil Ten Brinke Vastgoedontwikkeling deze plek herontwikkelen tot een mooie woon/leefomgeving.

Binnenkort vind er afstemming plaats tussen Ten Brinke en het Ringpark over de aansluiting op elkaar.

Ten Brinke heeft de volgende omwonende brief verstuurd en heeft deze intentieverklaring opgesteld.

Als je op de hoogte gehouden wil worden, meld je dan aan.

https://veilingstraatutrecht.nl/op-de-hoogte-blijven/

 

Start Realisatie Hefbrugpark

Een aantal jaar geleden hebben omwonenden van het Hefbrugpark het initiatief genomen om het park anders in te richten, met meer ruimte voor groen en spelen. Hiervoor is door de omwonenden, samen met een hovenier en de gemeente Utrecht, een ontwerp gemaakt. Dit ontwerp is later opgenomen als onderdeel van het Ringpark.

De werkzaamheden starten 23 november en zullen voor de kerst grotendeels afgerond zijn. In het voorjaar zal nog nieuw gras worden ingezaaid.

Lees verder in het Wijkbericht Herinrichting Hefbrugpark en bekijk het definitieve Ontwerp Hefbrugpark.