Resultaat wijkraadpleging

Hartelijk dank voor je deelname aan de wijkraadpleging over het Ringpark Dichterswijk. Samen met jou hebben 274 mensen deelgenomen aan de online enquête. Bij het daarop volgende tafelgesprek op 6 maart waren 44 mensen aanwezig. De belangrijkste bevindingen van de raadpleging hebben we op een rij gezet. Er is een samenvatting gemaakt per thema, deze kun je downloaden.

Algemene beeld:

  • Het RingPark -concept om de wijk groen, veilig en leefbaar te maken, vindt brede ondersteuning met ruim 90% positieve reacties.
  • De meeste deelprojecten scoorden ook zeer goed. Het enige voorstel dat niet algemeen werd omarmd was de Markt op het Heycopplein.

We zijn blij met de grote steun voor het park en ook met de specifieke suggesties. We  nemen die me in de aanvraag naar de gemeente. Het versmarkt-voorstel op het Heycopplein laten we vallen  Zo gauw we groen licht hebben gekregen zullen we jullie informeren. Daarna zullen we verder gaan met de concrete invulling van de verschillende projecten, samen met de direct omwonenden  

Nogmaals dank voor jullie meedenken en tot ziens in de wijk!

Meldt je aan voor de nieuwsbrief en we houden je op de hoogte!

Stichting Vrienden van het Ringpark Dichterswijk

Uitnodiging wijktafelgesprek 6 maart RingPark Dichterswijk!

Beste medebewoners,

Hartelijk dank voor al jullie input en stemmen. Er hebben 273 mensen deelgenomen en er zijn meer dan 900 stemmen geplaatst, dat is een record op Argu voor een bewonersinitiatief!

Bij deze willen we jullie uitnodigen voor het wijktafelgesprek op 6 maart, je mag binnen komen lopen van 20:00 tot 22:00 in de Kleine Dichter op Heycopplein. Op deze avond willen we in groepjes de volgende stappen met jullie doorspreken, een tafel voor ieder deelgebied. Er is hier ruimte om mee te denken, kritiek te uiten en ideeën te delen. Ook kunnen jullie vragen stellen en meer zien van wat we ontworpen hebben. Er zullen die avond ook de initiatiefnemers, wijkraadsleden en medewerkers van de gemeente aanwezig zijn. Na het wijktafelgesprek zullen we jullie laten weten wat de volgende stappen zijn. Met jullie steun en aanwezigheid kunnen we de gemeente laten zien dat er draagvlak is voor deze plannen.

Hopelijk tot 6 maart!

Met vriendelijke groet,

Stichting Vrienden van het Ringpark Dichterswijk

Denk mee over het Ringpark!

Wij hebben jouw steun nodig! De gemeente wil zien dat er draagvlak is voor dit bewonersinitiatief voordat het verder kan worden gerealiseerd. Tijdens een wijktafelgesprek op 6 maart 2019 om 20.00 uur in de Kleine Dichter (adres: Heycopplein 1) bespreken de we resultaten van de digitale enquête en praten we in groepen verder daarover.

https://argu.co/utrecht/ringpark